Organizations

42 organizations found

 • ministry-of-education

  Ministry of Education

  The Ministry of Education (MoE) was established in 1951, was renamed as the...

  99 Datasets
  View Ministry of Education
 • ministry-of-federal-affairs-and-local-development

  Ministry of Federal Affairs and Local Development

  Realizing the boon ensured by planned development approach in Western and...

  2 Datasets
  View Ministry of Federal Affairs and Local Development
 • ministry-of-finance

  Ministry of Finance

  The MOF is the central authority of Government of Nepal charged with the...

  8 Datasets
  View Ministry of Finance
 • ministry-of-foreign-affairs

  Ministry of Foreign Affairs

  The institution of Nepal’s Foreign Office is one of the oldest of its type in...

  1 Dataset
  View Ministry of Foreign Affairs
 • ministry-of-health

  Ministry of Health

  Ministry of the Health plays a dual role of regulating the health sector and...

  1 Dataset
  View Ministry of Health
 • ministry-of-industry-commerce-supplies

  Ministry of Industry, Commerce & Supplies

  देशलाई औद्योगिकरण तर्फ उन्मुख गराई दिगो औद्योगिक विकास गर्न आवश्यक नीति, ऐन,...

  12 Datasets
  View Ministry of Industry, Commerce & Supplies
 • ministry-of-irrigation

  Ministry of Irrigation

  Water is an important natural resource of Nepal. The immense quantity of...

  1 Dataset
  View Ministry of Irrigation
 • ministry-of-livestock-development

  Ministry of Livestock Development

  Ministry of Livestock Development: http://www.mold.gov.np/index.php

  77 Datasets
  View Ministry of Livestock Development
 • ministry-of-water-supply-sanitation

  Ministry of Water Supply & Sanitation

  Effective, sustainable and quality service delivery is the expectation of the...

  3 Datasets
  View Ministry of Water Supply & Sanitation
 • ministry-of-women-children-and-social-welfare

  Ministry of Women, Children and Social Welfare

  "ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन ऋण व्यवस्था कार्यक्रम" को रुपमा आ.व. २०३९।०४०...

  4 Datasets
  View Ministry of Women, Children and Social Welfare
 • national-planning-commision

  National Planning Commision

  The National Planning Commission (NPC) is the apex advisory body of the...

  3 Datasets
  View National Planning Commision
 • national-sports-council

  National Sports Council

  National sports council is only a govermental authentic sports organization...

  0 Datasets
  View National Sports Council
 • national-women-commission

  National Women Commission

  National Women Commission Nepal is a constitutional body with the provision...

  1 Dataset
  View National Women Commission
 • nepal-electricity-authority-nea

  Nepal Electricity Authority (NEA)

  Nepal Electricity Authority (NEA) was created on August 16, 1985 (Bhadra 1,...

  9 Datasets
  View Nepal Electricity Authority (NEA)
 • nepal-rastra-bank

  Nepal Rastra Bank

  NRB, the central bank of Nepal, established in 1956 under the Nepal Rastra...

  4 Datasets
  View Nepal Rastra Bank
 • office-of-company-registrar

  Office of Company Registrar

  कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत २०४९ साल माघ महिनामा...

  12 Datasets
  View Office of Company Registrar
 • office-of-the-prime-minister-and-council-of-minister

  Office of the Prime Minister and Council of Minister

  नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापालाई मानिदै आएको छ । भीमसेन थापा वि....

  1 Dataset
  View Office of the Prime Minister and Council of Minister
 • postal-services-department

  Postal Services Department

  Nepal Post is considered as one of the oldest governmental service...

  0 Datasets
  View Postal Services Department
 • public-procurement-monitoring-office-ppmo

  Public Procurement Monitoring Office (PPMO)

  Public Procurement Monitoring Office (PPMO) was established as per the...

  0 Datasets
  View Public Procurement Monitoring Office (PPMO)
 • public-service-commission

  Public Service Commission

  वि.सं. २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति...

  0 Datasets
  View Public Service Commission
 • vocational-and-skill-development-training-center

  Vocational and Skill Development Training Center

  देशको वेरोजगारी समस्यालाई महसुस गरी सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनबाट मुलुकको...

  0 Datasets
  View Vocational and Skill Development Training Center